Prelucrarea datelor personale (GDPR)

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation)

Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation) va fi direct aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene (UE) începând de vineri, 25 mai 2018. El impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 1995/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și, implicit, prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

1.1. Conform cerințelor Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP), CCS Trade are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

1.2. Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea şi facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o Comandă, la Bunurile şi sau serviciile achiziționate,

– trimiterea de Newslettere şi/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piață, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul Clientului/Cumpărătorului.

1.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă Cumpărătorul declară şi acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a CCS Trade, şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 1.2.

1.4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP).

1.5. Pe baza unei cereri transmise prin e-mal la adresa office@ccstrade.ro vă puteți exercita, în mod gratuit, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.

1.6. Pe baza unei cereri transmise prin e-mail la adresa office@ccstrade.ro, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

1.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP), în special a datelor incomplete sau inexacte;

1.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date,respectiv Regulamentul UE 2016/679 (GDRP);

1.7.3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

1.8. De asemenea, CCS Trade poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora şi numai în scopurile menționate la punctul 1.7.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță şi că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a  Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.

1.9. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanțele judecătorești şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.